HZ.PEYGAMBER VE ARAP YAHUDİLERİ-2
Reklam

HZ.PEYGAMBER VE ARAP YAHUDİLERİ-2

Ali Koçlu'nun yazısını okumak için tıklayın...

HZ.PEYGAMBER VE ARAP YAHUDİLERİ-2

Ali Koçlu'nun yazısını okumak için tıklayın...

HZ.PEYGAMBER VE ARAP YAHUDİLERİ-2
20 Temmuz 2019 - 11:03

Medine,her şeyden önce bir ticaret yolu üzerinde idi.Diğer önemli bir Medine farkı ise,iklimidir.Medine’nin her tarafı,bağlık ve Hurma bahçeleri ile doludur.
Bütün tarım alanları sulak olmuş,Medine’nin neresine kazarsanız,kuyu suyu çıkarmanız mümkündür.
Bütün bu özellikler,Medine’nin cazibesini öne çıkarmaktadır.
Medine’nin etrafında ve merkezinde küçük,büyük Hıristiyan,Mecuzi,Yahudi bir çok Arap kabileler vardı.
Hz.Peygamberin Yahudilerle ilişkisi,Medine’ye hicreti ile başlar.
Hz.Peygamber Medine’ye gelince,Yahudilere de içine alan,bir çok kabileleri de kapsayan bir sözleşme yapar.
İşte buna Medine Antlaşması ya da Medine Vesikası denir.
Hz.Muhammed,Yahudilerden çok şey beklemektedir.Onlara “Ey Ehli Kitap” diye hitap etmektedir.Aynı şekilde,Bizans İmparatoru ve Valilerine de,aynı şekilde “Ehli Kitap” diye hitap eden mektuplar yazdı.
Lakin,Hz.Peygamber,onlardan beklediği sıcaklık ve muhabbeti almadığı gibi,kötülüklerini gördü.Tam böyle bir durumda,Kur’an’ın Yahudilerle ilgili ayetleri inmeye başladı.
Medine’ye bu Yahudiler nasıl ve nereden gelmişlerdi?
Buradaki Yahudiler,Medineli değillerdi.Bir kısmı,Yemenden,bir kısmı da Filistin’den (Bursa)
Gelmişlerdir.O zaman ki Filistin’in adı Busra idi.
Buralardan gelip “Hicaz” bölgesine yerleşmişlerdir.Bazı tarihçilere göre,bunlar Arap ırkından olup,Yahudiliği sonradan benimseyenler olduğu söylenmektedir.
Yahudiler,Yesrib’i ( MEDİNE) yerleşmelerinden sonra,Hıristiyanlar Yahudiler arasında büyük mücadeleler başladı.
Yahudi olan bu Araplar Medine’ye geldikleri zaman.Medine boş değildi.İrili ufaklı Arap kabileleri mevcuttu.Yahudiler,Araplara güvenmedikleri için,”Utum” adı verilen korunaklı şatolar yapmışlardır.Daha sonraları,Hayber,Fedek gibi Yesrib’te Yahudi kolonileri kurmuşlardır.Sayıları iki bine ulaşan Kaynuka,Nadir,Kurayza,Şam’a giden ticaret yolları üzerinde yoğunlaşırken,bunların dışındaki Yahudi Kalıntıları.Medine’nin zengin bölgelerine yerleşmişlerdir.Sonuç olarak,Yahudiler 20 den fazla kabile olup,59 tane Utumları (Kasr) bulunmaktadır.Sayıları 4.500 ü bulan Yahudi grupları değişik zamanlarda dünya politik stratejik ve Ticari öneme sahip ve de özellikle Şam yoluna açılan “tarım ve hayvancılığa “ elverişli olan bölgelerde yerleşmeyi tercih ediyorlardı.
Buhari ve Müslim’in belirttiği sahih olan hadislerde,Hz.Resullullah(sav),Hayber’i fethettiğinde oranın Yahudileri ile “YARICIK” antlaşması yapmıştı.
Antlaşmaya göre,elde edilen hurma ve ekin gibi ürünlerin ,yarısı Yahudilere yarısı da Müslümanlara Cizye olarak verilecekti.
Hz.Peygamber,Yahudilerin kendi arazileri üzerinde çalışmalarına izin vermişti.
Hz.peygamber,Hayber’i zorla aldı.Allah’ın Peygambere ganimet olarak verdiği bir yerdir. Hz.Peygamber de,burayı beşe böldü ve Müslümanlar arasında taksim etti.
Hz.Peygamberin Yahudi kavmi olan Beni Ğadiya’ya,Beni Arid Kabilesine,Cerba ce Ezruh halkı Yahudilerine mektuplar gönderdi.
Bu mektupların orijinalleri halen,”Topkapı Mukaddes Emanetler bölümünde” saklanmaktadır.
Hayber antlaşmasına göre,Yahudilere arazileri kendilerine verildi.Peygamber,de onların kendi arazilerinde çalışmalarına müsaade etmiştir.
Bütün bu yazdıklarımın kaynağı ise;”Muhammed Hamidullah,Hz.Peygamber’in altı orijinal Diplomatik Mektubu,beyan yayınları”,”M.Şemseddin Günaltay,İslam öncesi Arap tarihi, Ankara okulu yayınları”
Yahudiler,Rumlar ve Ermeniler,hiçbir zaman “TARİHLE YÜZLEŞMEZLER.”
Zira,”TARİH ASLA YALAN SÖYLEMEZ.” Oku ve öğren tarihini,milletini,ırkını iyi tanı. Bu demek değildir ki;”IRKLARIN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ” ispat edilmiş olsun.
Irkların üstünlüğü değil;insanlık alemine hizmet eden milletin ferdi olmak önemlidir.

Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Yalnız yaşayan kadın evde ölü bulundu
Yalnız yaşayan kadın evde ölü bulundu
Çal'da traktör ve iş makinelerine yönelik reflektör denetimi
Çal'da traktör ve iş makinelerine yönelik reflektör denetimi