Atilla Köprülüoğlu

Atilla Köprülüoğlu

ŞAKİ

25 Mayıs 2019 - 11:28

Murat Ağırel, son dönemin araştırmacı yazarlarından.
Halen Medya Siyaset, ODATV ve Yeniçağ’da 
makaleleri yayınlanmakta...
‘’Şaki’’ de 
Ağırel’in Sayıştay belgelerinin 
Yayınlandığı raflarda da yerini alan kitabının ismi.
Mine G.Kırıkkanat’ın ifadesiyle; ‘‘tepeden 
tırnağa yağmalanan, talan edilen bir 
ülkenin anatomisini’’ resmi raporlarla aktarıyor. 
Kırıkkanat’a göre; ‘’Şaki’’ mahkemelerde 
bir gün iddianame olarak okunabilir!

***
Kitabın önsözünü Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı 
Sabih Kanadoğlu yazmış.
Kanadoğlu kitabın; ‘’derin bir araştırma ve 
değerlendirme ürünü’’ olduğunu kaydederek ekliyor;
‘‘Yolsuzluklarla beslenen bir soygun düzeninin 
nasıl oluştuğunu ve yürütüldüğünü örneklerle ve 
tüm açıklığıyla sergilediği için kendisini candan kutluyorum.
Bu eser, yolsuzluklarla mücadelede topluma rehber olacaktır.
Türkiye, er geç yolsuzluklardan arındırılmış 
huzur, güven ve gönenç veren çağdaş 
demokrasiye mutlaka ulaşacaktır!’’
Arka kapakta ise Usta Haberci Dündar, ‘’son dönemde kamu 
kurumlarındaki usulsüzlük iddialarıyla ilgili 
yazılmış en kapsamlı çalışma’’
olarak değerlendiriyor Şaki’yi…
Yazar Ümit Zileli, ‘’Şaki:Korumalı devlet soygınu’’,
Av.Celal Ülgen ‘’talan düzenini anlattığını’’, 
Dr.Ceyhun İrgil ‘’tarihe düşülmüş notlar’’ ve 
Gazeteci Zafer Arapkirli de ‘’ vatandaştan çıkan ve 
katrilyonlara ulaşan her kuruşun nasıl har vurup 
harman savrulduğunu’’ yazmış.

***
182 sayfalık kitabı, son dönemde 
Türkiye’nin konuştuğu yolsuzluk iddialarını, 
devletin en üst organının hazırladığı 
denetleme raporlarına dayanara 
-ağır teknik bilgileri de anlaşılır 
bir şekile getirerek- yazmış Murat Ağirel.
Akıl almaz rakamların nasıl harcandığı -ilk kez- açıklamış.
Kitapta, belediyelerden, İl Özel İdarelere 
kadar birçok devlet kurumunun kaynaklarının 
iç edildiği Sayıştay raporlarıyla belgelenmiş.
Şirketlerle belediyeler arasındaki ilişkiler, 
iş adamı ve iktidar ilişkileri ortaya konmuş.
Okuyanların her sayfasında başka 
bir gerçekle karşılaşacağı haksızlıkları 
gün yüzüne çıkarmaya çalışmış, 
ilk kez duyacağımız ihale oyunları açıklanmış ‘’Şaki’’de!
Kitapta, "iktidara yakın isimlere nasıl para akıtıldığı ve
bir kaymak tabaka yaratıldığı" iddialarına da yer verilmiş.

***
Yazıya Murat Ağırel’in ‘’Sonsöz’’ünü 
de alıntılayalım;
‘’Türkiye’de ekonominin sarsılmasıyla 
usulsüzlüğün artmasının en önemli nedeni, 
rant merkezli ekonomik büyüme politikalarıdır. 
Süreçte kaynak dağıtım yöntemleri ve 
mekanizmaları merkezileşmiş, kişiselleşmiş 
ve en önemlisi de keyfileşmiştir(…) 
Devlet yönetiminde liyakat ilkesi çökmüştür. 
Bu ilkenin yerini partizan ve yakınları korumaya
dayalı patronaj sistemi almıştır. 
Siyasi ve ekonomik güç, siyasi ve ekonomik 
elitler, kamusal ve özel çıkarlar iç içe geçmiş.
Sonuç olarak Türkiye’nin doğal ve 
kamusal kaynakları öncelikle iktidar 
elitlerini zenginleştirmek için tahsis ediliyor!’’

***
Din referanslı ayrıştırıcı politikalar…
Yolsuzluk talan yoksulluk, suiistimal...
Devlet kesesinden israf…
Güzel Türkiye’nin kaderi olmamalı!
‘’Şaki’’, günümüzün ‘’çoklu tek sesli’’ 
medyasında yer alması olanaksız gerçekleri 
gözümüze sokmuş adeta.
Bir başucu kitabı adayı;
devamının gelmesi dileğiyle!...

YORUMLAR

  • 0 Yorum