SAVAŞSIZ İŞGAL
Reklam
Reklam
Ali Koçlu

Ali Koçlu

SAVAŞSIZ İŞGAL

25 Kasım 2019 - 10:18

Şimdiye kadar bütün devletler,sıcak bir temas ve savaş
İçin hep ordularını dizayn ettiler.
Bu sebeple,savaş sanayicileri büyük paralar kazandılar.
Emperyalistlerin isteği de buydu.
ABD,her zaman olduğu gibi,önce “VARŞOVA PAKTI”
Devletleri içinde yer alan KOMUNİST düşmanlar yarattılar.
Kapitalistler,önce düşman yaratırlar,sonra da onunla mücadele
Ediyorlarmış gibi,kendilerine bağlı olan-Nato ülkelerinde olduğu gibi-
Devletlerin içine sızacak,Nato Gladiosuna hizmet edecek,
CIA ajanlarını yerleştirmek suretiyle,o devletlerin,siyasetini,
Ekonomisini,seçimini,din ve inanç sitemini,eğitimini, uzaktan kumanda
Sistemi ile kendilerine hizmet eden CIA ajanları ile yönetmektir.
27 aralık 1949 yılında ABD li Senatör James William Fullbright
Anlaşması ile,155 ülkede,EĞİTİM AMAÇLI KOMİSYON kuruldu.
Bu anlaşma gereği,küresel güçlere hizmet edenlerin sayısı 300.000 bulmuştur.
Türkiye’de ,bu komisyon 4+4 sistemine göre çalışacaktı.
Yani 8 kişilik komisyonun 4 üyesi Türk,diğer 4 üyesi ise Amerikalı
Olacaktı.Görünüşte ne kadar demokratik idi.
Lakin,bir anlaşmazlık olursa,yani 4 evete karşı 4 hayır olursa
O zaman komisyon başkanının görüşü ve oyunu çok önemli idi.
Komisyon başkanı da,Amerikalı olduğuna göre,sonuç her zaman
Amerika’nın lehine olacaktı.
Bu anlaşma küresel olarak uygulandığından beri,
155 ülkeden 300.000 kişi programa göre,projeye uygun olarak
Eğitilerek ülkelerine gönderildi.
Bu kişiler arasında kimler yok ki; 28 devlet ya da hükümet başkanı,
Bir BM Sekreteri ve de 100 bilerce üst düzey bürokrat..
Yani adamlar DÜZENİ SAĞLAM KURMUŞ..
Projelerinin içinde neler yok ki neler.
Önce Kominizim ile mücadele derneği altında,Amerikanın çıkarları
Neyi icap ediyorsa bunu yapacaksın.
SSCB yani Rusya’yı kendilerine düşman ilan eden,
Amerika’dır.Dolayısıyla,Rusya ile mücadele etmek,daha doğrusu
Rejim(kominizim) ile mücadele etmek için,ve “VARŞOVA PAKTINA karşı
NATO’YU kurup,Nato ülkelerine “NATO GLADİO” projelerini
Enjekte ederek,Nato ülkelerini kendisinin MANDASI haline
Getirmenin en güzel projeyi uyguladılar.
Yaşam tarzı değişti.Bununla beraber deist,ateist ve seküler düşüncede
İnsan sayılarında büyük artışlar oldu.
Tek ekonomi sistemi kurmak için,IMF teşkilatı kuruldu.
Devletleri FAİZ KISKAÇINA alındı.
Din ve dil üzerindeki faaliyetler o kadar çok arttı ki,
Nesiller birbirleri ile anlaşamaz hale getirildi.
Bunu “BARIŞ GÖNÜLLÜSÜ” ismini verdikleri Nato Gladionun
Ajanları ile yaptılar.
ABD Filmleri,sigara ve kültür emperyalizmi ile yaptılar.
Bir ülkenin eğitim,öğretim ve kültürü üzerinde oynanan
Oyunların önsözü Ekonomidir.
İşte küresel güçlere hizmet etmenin temeli,”FULLBRİGHT”
Anlaşması ile başladı.
Hala devam ediyor ve de edecektir.Eğer sen titreyip kendine
Gelmezsen,GO HOME sözü havada kalacaktır.
Kaldı da. Önce Kendin ol.DNA nı bozmalarına
Daha fazla izin verme.
Evangelistler isteği “ARMA GEBBON” yani küresel dünya savaşı çıkarmak,
Bununla İSA MESİH yeryüzüne teşrifini sağlamak..
Bu da 3.DÜNYA SAVAŞI DEMEKTİR.
Bunun da yeri ORTA DOĞUDUR.
Müslüman birliğini asla kuramazsınız.Yahudilik bir ırk değil,dindir.
Musevilik,sinagog’u din zannetme.Bunlar,tek devlet,tek din,tek ekonomi ve de tek
Yaşam biçimi derken bunu ifade ediyorlar..
Sen,bilinçle oku,okuduklarını uygulamaya koy,akıllı ol,
Ulus ve Ulus devletine sahip çık!

YORUMLAR

  • 0 Yorum