Allah'tan başka İlah yoktur
Reklam
Ali Koçlu

Ali Koçlu

Allah'tan başka İlah yoktur

16 Mayıs 2019 - 12:41

İslamiyet,”Allah’tan Başka İlah Yoktur” derken,
Ortaya sadece “İman Hakikatini” ortaya koymamakta,
İnsan fikir ve düşüncesini,din ve inancını,her türlü kölelikten
ve baskıdan kurtarmaktadır.
Allah’tan başka ilah yoktur sözünü,teolojik olarak ele alırsanız,
Mesajı çok iyi alamayız.
Hz.İbrahim,in hayatı,babasının çürük fikirlerini düzletmek,ona
Sadece gerçeği anlatmakla ve de Mekke’deki putları yıkmakla
Geçmiştir.
Hz.Musa’nın Ömrü ise,ele,avuca sığmayan Yahudilerin ve Firavunların
Taşkınları ile mücadele ederek geçmiştir.
Hz.İsa’ya,bir peygambere değil bir insana bile yapılmaması
Gereken saldırılardır.
Hz.Peygamberimize yapılanlar ise,hiçbir öksüz ve yetime,bir insana
Yapılması bile düşünülmeyecek,insanlık dışı muamelelerdir.
Kim öz yurdundan çıkarılıp da,hicrete maruz bırakılır?
Hangi insana yapılsa,normaldir denebilir?
Üzerine deve işkembesi atılarak,herkesin önünde izzet-i nefsi
İle oynanılmış olsun..
Müslümanlar inançları ve Zenciler de derilerinin renginden
Dolayı,hakarete,zulme maruz bırakılmışlardır.
Türk milliyetçiyim dediğin zaman,Şovenistlikle,Müslüman’ım
Olunca da,doğma ve nass olanları inanmakla itham edilirsiniz.
Osmanlı Tarihini incelediğiniz zaman,hiçbir Hıristiyan papaz,
Rahip ile Yahudi haham yaptıkları dini ayinlerden dolayı
Suçlama yapılmamış,kilise ve sinagoglarının bakım ve
Onarımı için,yardımcı olunmuştur.
Osmanlı,tebalarının din ve vicdan hürriyeti ile Fikir ve düşünce
Hürriyetine saygılı olmuştur.
Yeter ki,Devletin bekasına yönelik yıkıcı fikir faaliyetleri
Olmasın.Devlet ve millet söz konusu ise,o zaman bireylerin
Hürriyeti söz konusu olamaz.Kardeş katli bile vacip olur!
İslam dini,köleliği,esareti,zulmü,şirki,merhametsizliği,
Ahlaksızlığı,adaletsizliği,cehaleti,gericiliği ortadan
Kaldırıp,yerine,medeniyeti,ahlakı,ilmi,iman ve inancı,
Adaleti,birlik tevhit inancını getirmek için,Kur’an ve
Peygamber gönderilmiştir.
İslam’ı ve Kur’an’ı sadece İNANÇLAR MANZUMESİ olarak
Ele alırsanız,toplum sosyolojisini,sosyal psikolojiyi,
Ticareti,ahlaki değerleri,beşeri münasebetleri ıskalamış olursunuz.
Bütün insanlar,din ve vicdan hürriyetine sahiptirler.
Bu sadece medeni devletlerin anayasalarındaki bir madde ile
Teminat altına alınmıştır dersek,İslam’a büyük bir haksızlık ederiz.
Bakın Bakara suresi/256 ne diyor, “Dinde asla zorlama yoktur.”
Osmanlı inançları farklı olanlara,farklı muamele yapmamasına
Rağmen;Balkanlardaki,Yunanistan’daki,Doğu Türkistan’daki,
Kafkasya ve Kırımdaki,Hindistan’daki,Eritra,Afganistan,Avrupa’daki,Filistin’deki
Müslümanların uğradığı zulüm değil,tamamen devlet MEZALİMİDİR.
Demek ki;”fikir ve düşünce hürriyeti,din ve vicdan hürriyeti”
Söylemek ya da anayasalara yazmanın fazla bir önemi yok..
Bakın size Kuran’dan örnekler vereyim.
Bir kul,bir hata yapar ve tövbe ederse,günahı Allah tarafından
Af olur.Eğer günah büyükse,Allah ona,ya kurban kes,fakirleri
Doyur ya da bir köle azat etmesini emreder.
Bazı günahlarda ise,gücü kurban kesmeye,köle azat etmeye
Yetmiyorsa,ona da 3 gün oruç tutmasını söyler.
Esir ya da köleyi af etmek,ibadettir.
Kölelerin ve esirlerin,ne din ve vicdan hürriyeti olur,ne de
Fikir ve düşünce hürriyetlerini ifade edebilirler.
Bu sebeple,”Allah’tan başkasına kulluk” edilmemesi
Kur’an’ın bir çok ayetinin ifadesinde yer bulmuştur.
Allah’a kul olmayanlar,Firavunlara,Mao,Lenin,Stalin,
Adof Hitler,Mussolini gibi,ya da Maddi veya manevi
Güçlü olan kişilere kulluk ederler,etmeye mecbur bırakılırlar.
İşte İslam’ın, insanlık alemine getirdiği en büyük
Sistematik değişmez kural şeklinde tavsiyesi,“Kul’a kulluk Yoktur” mesajıdır.
İnsanlara ve hayvanlara zulüm edenin,cinsiyeti,milleti,inancı
Önemli değil.Yapılan eylemsel faaliyet önemli.
İnsanlık suçunun işlendiği yerlerde,Kara ve Kızıl vicdanlar hariç,
Birazcık vicdan sahibi olan herkesin yüreğini kanatmaktadır.
İnsanları her türlü hürriyetten-en önemlisi de yaşam hakkından-
Mahrum etmek,ne dünya dinlerinde var ne de medeni olan
Devletlerin yasalarında var.
“Medeniyetler İttifakı”,”Dinler Arası diyalog” sadece
İnsanları kamplara bölmek,insanlar arasında “İSLAMAFOBİ”
Düşüncesini yaymayı hizmet etmekten başka bir şey değildir.
Başta FETÖ ve HIRİSTİYAN PAPAZLAR olmak üzere,
“DİNLER ARASI DİYALOG” SEMPOZYUMLARI
Yapmak istediler..
Dinler arası diyalog olamaz.Zira,en son din İSLAM DİNİDİR.
Sadece inançlar farklı olabilir.O zaman da,herkes inançlarına
Göre yaşarlar.
Sözüm odur ki! İnsanları,Din ve inançlarından,fikir ve düşüncelerinden
Dolayı,”ÖZ YUDUNDA GARİPSİN,ÖZ VATANINDA PARYA”
Konumuna getirilmemelidir.”
Camilerin yanında,Kiliselerde var,sinagoglarda var..
“Her şey akar,su,tarih,insan,yıldız ve fikir,
Oluklar çift,birinden Nur akar diğerinden Kir”YORUMLAR

  • 0 Yorum